Journal

Armenological Issues 2 (8)

IAS

YSU publishing house

Yerevan

2016

204 pg.

Տիտղոսաթերթ Արշակյան Գ. Թուրք-հայկական հարաբերությունները Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրավիճակի պայմաններում Ալեքսանյան Ա.Հայոց ցեղասպանության ազդեցությունն ազգային պետականության և քաղաքական ինքնության ձևավորման վրա (անգլերեն) Հայրունի Ա.Հայոց ցեղասպանության երրորդ փուլը 1918 թ. և ցեղասպանությունը վերապրածների ճակատագիրը Խորհրդային Հայաստանում (գերմաներեն) Պետրոսյան Գ.Հայոց ազգային ժողովի և Հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917 թ. փետրվար-հոկտեմբեր) Սարգսյան Հ. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը հարյուր տարում (1823-1923 թթ.) (ռուսերեն) Մանուչարյան Ա.Աղվանից կաթողիկոսների գավազանագրքի վիմագիտական լրացումներ ու ճշգրտումներ Վարդանյան Հ.Սփյուռքի սահմանումը և եզրույթի իմաստային ընդլայնման պատճառները ըստ Խաչիկ Թեոլեոլյանի Ավետիսյան Հ.Արամուսից հայտնաբերված PULUSI կոթողը

Armenological Issues 1 (7)

IAS

YSU publishing house

Yerevan

2016

276 pg.

Տիտղոսաթերթ Մալկիդիս Թ. Ցեղասպանությունը որպես հանցանք և Հայոց ցեղասպանությունը (անգլերեն) Գալստյան Գ. ԱՄՆ դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության առնչությամբ Սահակյան Հ. Գերմանա-հայկական ընկերության հիմնադրումը Եղիազարյան Ա. Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում Այվազյան Գ. Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի «Օրագրութիւն» երկի մի անհայտ սկզբնաղբյուրի մասին Կարապետյան Լ. Կեռլայի Սողոմոն եկեղեցու մուտքի հարդարանքը Հակոբյան Ա. Իրանահայ համայնքի ինքնավարության մարմինները և իրավական կարգավիճակը 1921-1945 թթ Ղանալանյան Տ. Հայերի արտագաղթը Բուլղարիայից (1950-1970-ական թթ.) Մալխասյան Մ. Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում XVII դարի առաջին կեսին Սահակյան Գ. Ճակատագրապաշտության և առասպելների համադրումը Օրհան Փամուքի «Կարմիր մազերով կինը» վեպում Ավագյան Վ. Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ Պետրոսյան Վ. Հին հայերենի Է և հին սլավոներենի Ѣ հնչույթների տարաժամանակյա տիպաբանությունը Թելյան Լ. Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունների դասակարգման շուրջ Մելքոնյան Ն. Հոլովական իմաստների արտահայտումը ըստ հայ և իսպանացի քերականագետների Թովմասյան Հ. Խոսող անհատի գաղափարը և նրա լեզվագիտակցությունը որպես հաղորդակցվելու հիմք Ավետիսյան Յ. Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար Ավետիսյան Հ., Բոբոխյան Ա., Գնունի Ա. Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը Journal_1/7_Avetisyan_H_Boboghyan_A_Gnuni_A Թունյան Վ. Մուսա Գասիմլի, Անատոլիան և Հարավային Կովկասը 1724-1920-ական թվականներին (ռուսերեն) Հայրունի Ա. 100-ամյա Գերմանա-հայկական ընկերությունը Տագէսեան Ա. Վահրամ Շեմմասեան, Մուսա Տաղի Հայերը Բրինքեն Ա. Ամալիա վան Խենթ, Քրիսթինա Լոյման, Հայեացք Արարատին Հայրունի Ա. Հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչումը Կարլսրուհեում Հրաչիկ Սիմոնյան (1927-2016) Պետրոս Հովհաննիսյան (1944-2016) Տեղեկություններ հեղինակների մասին Բովանդակություն Ի գիտություն հեղինակների
RA, c Yerevan, Alex Manoogian 1 Central annex of YSU Tel.: + 37410 55 42 82 E-mail: info@armin.am, mh@armin.am © Institute for Armenian Studies of YSU